APIE STATYBOS LEIDIMO IŠĖMIMO PROCESA

Individualaus namo projekto parengimas su statybos leidimo išėmimu dažniausiai užtrunka nuo 2 iki 4 mėn. Nuo ko gi pradėti?

Pirmiausia susitinkama su projektuotojais ir išsakomi pageidavimai bei lūkesčiai, susiję su Jūsų svajonių namu. Jei randate bendrą kalbą su projektuotojais, sudaroma sutartis ir pradedami projektavimo darbai.

1 žingsnis. Užsakovas architektui pristato visus reikiamus dokumentus (sklypo nuosavybės dokumentus (sklypo planą ir registrų centro išrašą), bendraturčių sutikimus ( jei jų reikia) ir t.t.)

2 žingsnis. Projektuotojas per kelias dienas paruošia ir pateikia užsakovui pasirašyti prašymus dėl techninių sąlygų išėmimo (žinoma, techninės sąlygos gali būti išimtos ir paties užsakovo  prieš jam kreipiantis į projektuotojus). Kai užsakovas pasirašo prašymus, projektuotojas (ar užsakovas) juos pristato į atitinkamos institucijos administraciją. Prašymai užregistruojami. Per 15 darbo dienų nuo prašymo pateikimo išduodamos sąlygos namo projektavimui.

3 žingsnis. Dažniausiai iki to laiko, kol bus išduotos sąlygos namo projektavimui, architektas jau būna parengęs namo viziją,  aptaręs ją su užsakovu ir randami bendri sprendimai.  Gavus projektavimo sąlygas namo projektas patikslinamas.

4 žingsnis. Jau esant patvirtintai namo architektūrai, tuo pat metu daromos kitos projekto dalys: konstrukcijos, vidaus ir lauko vandentiekis, vidaus šildymas ir t.t. Formuojama bendroji byla.

5 žingsnis. Gavus technines projektavimo sąlygas, suformuojama bendroji byla ( dažniausiai tai atliekama per 5-10 darbo dienų), po to  projektas keliamas derinti į „Infostatybos“ sistemą.

6. Žingsnis. Projektas per 3 darbo dienas, jei netrūksta jokios dokumentacijos, užregistruojamas „Infostatybos“ sistemoje ir išsiunčiamas derintiatitinkamoms institucijoms. Projektas derinamas 20 darbo dienų.

7 žingsnis. Kol projektas derinamas „Infostatybos“ sistemoje, parengiamos ir galutinai užbaigiamos kitos projekto dalys (konstrukcijos, vidaus vandentiekis ir etc.)

7.1 žingsnis. Projektas koreguojamas pagal „Infostatybos“ sistemoje gautas pastabas. Pakoreguotas projektas keliamas pakartotinam derinimui į „Infostatybos“ sistemą. Įkėlus projektą derinti antrą kartą  jį tikrina tik tie skyriai, kurie buvo nepritarę pirminiam variantui.  Pakartotinioderinimo metu projektas peržiūrimas per 10 darbo dienų.

8 žingsnis. Išimamas statybos leidimas ir atspausdintas projektas perduodamas užsakovams.

Pastaba. Kartais kai kurie projekto rengimo etapai gali užtrukti šiek tiek daugiau laiko nei planuota  (pvz. ne iš karto randamas architektūrinis sprendimas (arba Užsakovai pakeičia savo nuomonę),trūksta dokumentacijos, suserga Užsakovai ar architektas ir kt.).  Dėl visų nenumatytų atvejų Užsakovus įspėjame ir ieškome abiems pusėms priimtinų sprendimų.